Yönetim ve Denetim Kurulu

Şirket Müdürleri

Adı Soyadı                     Görevi                  Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi

Orhan Yüksel                            Müdür                         24.05.2010-Devam Etmektedir

Özgür Özkoç                             Müdür                         17.04.2015- Devam Etmektedir

Doğan Pençe                           Müdür                          24.05.2010- Devam Etmektedir