Ortaklık Yapısı

31.12.2012 itibari ile  şirketimizin kayıtlı sermayesi tamamı ödenmiş olmak üzere 1.000.000 TL dır.

Şirketin Pay Sahipleri ve Pay Oranları

Ortağın Adı/Unvanı

Pay Adedi

Pay Bedeli (TL)

Oy Hakkı (%)

Park Holding A.Ş.

959.000

959.0000

95,99%

Turgay Ciner

41.000

41.000

4,01%

Toplam

1.000.000

1.000.000

100%